Recreatief tennissen bij DOS

Op de banen van ons tennispark kan tijdens het tennisseizoen (van 1 april tot 1 november) vrij gespeeld worden vanaf 7.00 uur tot zonsondergang. Op de banen 1 t/m 4 kan met verlichting gespeeld worden tot 23.00 uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als men zelf geen elektronische sleutel van het tennispark bezit, kan men alleen terecht om te spelen als de groundsman aanwezig is (vanaf 8.30 uur) en/of als er kantinedienst is ('s avonds vanaf 19.00 uur). 
Om te kunnen spelen moet altijd een geldig bondspasje van de KNLTB of een voorlopig ledenpasje van onze club worden afgehangen op het afhangbord. Naast het afhangbord hangt het baan- en afschrijfreglement, waarin nadere regels zijn opgenomen. Dit reglement staat ook in het jaarboek en op deze website (zie onder "Informatie" en vervolgens "Reglementen". In dit Baan- en afschrijfreglement staat o.a. ook aangegeven bij welke gelegenheden en op welke tijdstippen er (een aantal) banen gereserveerd zijn voor bepaalde evenementen, trainingen, competities e.d. Zie hiervoor ook de jaarplanner in het Jaarboek of de "Agenda" op deze website. 
Tijdens het tennisseizoen zijn er elke week een aantal tennisactiviteiten, waaraan alle leden (zonder extra kosten) kunnen deelnemen:

  • Op maandagavond draait vanaf april de interne mixedcompetitie. 
  • Op dinsdagmorgen tennissen de dames, die o.a. vanaf half mei tossen.
  • Op dinsdagavond is er vanaf 19.00 uur tossen voor dames en heren.
  • Op woensdagochtend wordt van 9.00 tot 12.00 uur getost door dames en heren op vier banen. Om het half uur worden de ledenpasjes geschud en een nieuwe dubbels geformeerd.
  • Op woensdagavond is er vanaf 19.00 uur jeu de boulen, waarbij iedereen welkom is.
  • Op donderdagmiddag is er van 13.15 tot 15.30 uur het VVT-tennis voor de mannen met veel vrije tijd. Er worden heren dubbels gespeeld en de prestaties over het hele seizoen worden bijgehouden (iedereen is welkom).
  • Op vrijdagmiddag is er een jeugdtoss van 16.00 - 18.00 uur.
  • Op zondagmorgen is er een tosspochtend, speciaal voor beginnende tennissers vanaf 10.00 uur.

De Bar en recratiecommissie of enthousiaste leden organiseren verder nog diverse eendagstoernooien, zoals bijv. het Openingstoernooi. Zie voor de precieze data de Jaarplanner in het jaarboek of de Agenda op deze website.