Jeugdbegeleiding

Algemeen

In samenwerking met de trainers organiseert de Jeugdcommissie allerlei evenementen voor de jeugd, zoals een openingactiviteit, de conditietraining, bowlen, tossen, een tenniskamp, een eindejaarsactiviteit e.d. Veel van deze activiteiten vinden op de woensdagmiddagen plaats. Zie hiervoor onderstaande jaarplanning en ook de agenda op deze website.

Jeugdteams van DOS (t/m 12 jaar cat. Groen) spelen in april en mei op woensdagmiddagen in het voorjaar de districtscompetitie Zeeland v.d. KNLTB. De oudere jeugd speelt op zondagen in van april tot juni, o.a. ook in de landelijke competitie. De jongste jeugd in de categorieën Rood en Oranje nemen deel aan de World Tour Events op de eerste zondag van elke maand. In de herfstcompetitie van het district Zeeland van de KNLTB wordt vooral op woensdagmiddag en zondag gespeeld. Deelname aan de competitie is gratis voor jeugdleden. De club betaalt het inschrijfgeld bij de KNLTB en de ballen. Reiskosten moeten zelf betaald worden.

Samenstelling Jeugdcommissie in 2014:

Voorzitter: Levi Parlevliet, tel. 06 - 24 45 30 90 E-mail: jeugdcommissie@ltcdos.nl
Thimo Petrie, tel. 06 - 41 81 84 13
Sandra en Thom de Graaff, tel. 0118 - 41 53 08
Hanne Pijpers, tel. 0118 - 46 61 92
Jelle Kuipers, tel. 06 - 24 27 40 50

Adv. lid: Luc Govers (TOZ), tel. 06 - 53 36 72 70

Geplande activiteiten voor de jeugd in 2015:

 • Openingsactiviteit (bowlen): zaterdag 4 april
 • Training jeugdcompetitieteams (7 x): maandag- en vrijdagmiddag in april en mei
 • Open tenniskamp tijdens Open DOS jeugdtoernooi: ma 4 mei t/m 9 mei
 • Open DOS Jeugdranglijstoernooi: 4 T/m 9 mei
 • BBQ en Verdedig-Vak-toernooi als afsluiting v. d. competitie: 31 mei
 • KNLTB World Tour Event Rood en Oranje: elke eerste zondag v.d. maand op een ander tennispark
 • Clubkampioenschappen: 1 t/m 7 juni
 • Kidsday (tijdens Open DOS-toernooi) : woensdag 5 aug.
 • Mini-maxi (Ouder-kind) toernooi: zondag 6 september
 • Open DOS Jeugd(ranglijst)toernooi: 7 t/m 12 juli
 • Afsluitende gezelligheidsactiviteit zwemmen:  zondag 25 okt.