Jeugdbegeleiding

Eén doelstelling van LTC DOS is om er voor te zorgen dat jeugdleden graag en goed kunnen spelen, waardoor het ledental op peil blijft. Een tweede is dat we ook nieuwe jeugdleden willen werven, zodat het bestand zelfs wordt uitgebreid. Er is momenteel een vacature voor de jeugdcommissie.

Steeds meer organiseert LTC DOS deze activiteiten in samenwerking met de twee andere Vlissingse clubs. We hebben als club ervoor gekozen nauw samen te werken met de Tennis Organisatie Zeeland en tennisschool Smash-it. Deze organisatie staat garant voor plezierige, goede en effectieve lessen. Vanuit die instelling worden ook activiteiten gepland voor jongeren.

Met een tennispasje kunnen de jongste kinderen al meedoen aan World Tour, een competitie op soms halve banen met vederlichte bal. Onze club heeft zich, via TOZ, de administrator en diegenen die de competities regelen, hiervoor ingeschreven bij de KNLTB . Met name op zondagmorgen worden enkele banen hiervoor gereserveerd.

Samenstelling Jeugdcommissie in 2019/2020:

Er is helaas momenteel geen invulling voor de jeugdcommissie.

Het bestuur vraagt zeer vriendelijk aan ouders van jeugdleden die wel of geen competities spelen, of zij willen helpen om activiteiten voor de jeugd te ondersteunen. Wie wil en kan bijv. meehelpen om een jeugdtoernooitje te organiseren.

Graag contact opnemen met de voorzitter@ltcdos.nl