Jeugdbegeleiding

Algemeen

                                     Beleid van de jeugdcommissie  van DOS 2018 /2019

Onze club heeft nu ongeveer 50 jeugdleden. De leeftijden variëren van 5 t/m 17 jaar.

Eén doelstelling is om er voor te zorgen dat deze jeugdleden graag en goed kunnen spelen, waardoor het ledental op peil blijft. Een tweede is dat we ook  nieuwe jeugdleden willen  werven, zodat het bestand zelfs wordt uitgebreid. De jeugdcommissie organiseert daarom activiteiten om deze leden aan onze club te binden. 

 Bij het openingstoernooi staat de commissie er op dat ook onze jeugdleden mogen inschrijven. 

Tijdens het jeugdtoernooi dat  in de meivakantie wordt georganiseerd, wordt er op woensdagmiddag een speciale activiteit aangeboden in overleg met de toernooileider.  Helaas kon dit toernooi door gebrek aan inschrijvingen niet doorgaan. Het volgend jaar zal het toernooi eerder en breder bekend worden gemaakt. We gaan er van uit dat het toernooi dan weer een belangrijke plaats op de kalender van de Vlissingse jeugd  krijgt.

Daarnaast organiseren we graag een mini-maxitoernooi, een gezellige barbecue (wellicht gedeeltelijk overlappend met de barbecue die aan het eind van de voorjaarscompetitie wordt gehouden),  huurt de commissie  bijv. wel eens een luchtkussen en organiseert een zgn. Funmasteravond voor 11 t/m 17 jarigen: veel  gezelligheid, een quiz en enkele tennis gerelateerde activiteiten voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.  Een flyer hiervoor is verstrekt aan diverse basisscholen en Scheldemond. Het volgend jaar zal ook de Christelijke Scholengemeenschap benaderd worden. 

Steeds meer organiseert de commissie deze activiteiten in samenwerking met de twee andere Vlissingse clubs. In 2018 zou op 30 juni,  bij voldoende deelnemers,  de Funmasters  op ons park gehouden  worden en op 1 juli  het mini-maxitoernooi bij tennisclub de Schelde. De bedoeling was om deze activiteiten het volgend jaar van locatie te wisselen. Helaas was het aantal inschrijvingen gering, waardoor deze activiteiten zijn afgelast. Sommigen jeugdledenmeldden zich op het laatst mogelijke moment af.

Niet alleen de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het realiseren van de hierboven genoemde doelen:  Alle (bestuurs)leden kunnen daar een bijdrage aan  leveren door te zorgen voor een goede sfeer bij en op de velden en door een goede communicatie met de jeugdleden en hun ouders via bijv. nieuwsbrieven. Ook tijdens toss-wedstrijden zijn er mogelijkheden op dit gebied. 

Naast het bovenstaande heeft het bestuur, de jeugdcommissie, maar ook de technische commissie de specifieke taak voorzieningen te treffen die ervoor zorgen dat het spelpeil  verhoogd wordt. We hebben als club ervoor gekozen nauw samen te werken met de Tennis Organisatie Zeeland, met name met de heren Jacco Filius, Luc Govers en Dennis Helleman. Deze organisatie staat garant voor plezierige, goede en effectieve lessen. Vanuit die instelling worden ook allerlei activiteiten gepland voor jongeren.

Onze club zorgt er al enkele jaren voor dat er in de maand maart 4 keer voor belangstellende  kinderen van de basisschool gratis tennislessen in het Racket Centrum  worden aangeboden, die door TOZ-leraren worden gegeven. Het verdient aanbeveling deze jaarlijkse terugkerende activiteit breed bekend te maken via de kanalen van beide instellingen, maar ook via de Bode en de Faam, de scholen, de naschoolse opvang, Facebook en wellicht nog andere kanalen. Als de gratis lessen bevallen, kunnen de jonge spelers lid worden van onze club en deelnemen aan  lessen en andere activiteiten , ook van TOZ, om hun tennisniveau  en de band met tennis te vergroten. Dit jaar heeft  deze activiteit 3 jeugdleden opgeleverd. Dat moeten er minstens 10 worden. 

Door gemeenschappelijke tennispakketten hoeven ouders maar één keer  toestemming te geven  voor lessen, lidmaatschap, banen en gezellige activiteiten. Men kan in 6 termijnen betalen via TOZ. Met een tennispasje kunnen de jongste kinderen al  meedoen aan World Tour, een competitie op soms halve banen met vederlichte bal. Onze club heeft zich, via TOZ, de administrator en diegenen die de competities regelen, hiervoor ingeschreven bij de KNLTB . Met name op zondagmorgen worden enkele  banen hiervoor gereserveerd.

In september 2018 heeft  onze club de mogelijkheid gekregen zich te presenteren tijdens 3 keuzelesuren  van de Louise de Colignyschool.  Al voor de zomervakantie hebben 16 leerlingen zich via hun ouders  ingeschreven voor onze tennisactiviteiten in hun gymzaal.  Er wordt hieraan  ook een vervolg gegeven door het aanbieden van een cursus van 10 lessen. Deze lessen zijn gepland tot 1 januari 2019. Daarna bezien we wie verder wil en hoe.

In het vroege voorjaar zal de jeugdcommissie de activiteiten voor het jaar 2019 presenteren. Wel is nu al duidelijk dat wij een  enquête ontwikkelen om de wensen van onze jonge leden goed  in beeld te krijgen. 

Sjef van Wijnen, 22 oktober 2018

Samenstelling Jeugdcommissie in 2019:

Er is helaas momenteel geen invulling voor de jeugdcommissie.

Het bestuur vraagt zeer vriendelijk aan ouders van jeugdleden die wel of geen competities spelen, of zij willen helpen om activiteiten voor de jeugd te ondersteunen. Wie wil en kan bijv. meehelpen om een jeugdtoernooitje te organiseren?

Graag contact opnemen met de technischecommissie@ltcdos.nl