Informatie voor nieuwe leden

Algemene informatie

Het tennispark is gelegen aan het eind van de Zwanenburgseweg, vlak achter de duinen, aan de rand van het Nollebos in Vlissingen. Het tennispark bestaat uit 5 gravelbanen (waarvan 4 verlicht) en 2 Canada Tenn banen (waarop ook in de winter kan worden gespeeld), een oefenkooi,kinderspeeltoestel en een clubhuis. Daarnaast liggen er twee Jeu de boulesbanen op ons tennispark. Het park is eigendom van de vereniging. Daarnaast is er voor de leden een gemeentelijk parkeerterrein, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden door DOS-leden, dit kan met een speciale sleutel.

Contributie en entreegeld

De contributies zijn door de Algemene ledenvergadering vastgesteld en worden jaarlijks door het bestuur aangepast aan de inflatie.

Aanmelding als lid

U kunt zich digitaal aanmelden via deze website via de knop "Lid worden". Het aanmeldformulier wordt direct in behandeling genomen als u LTC DOS gemachtigd hebt om de verschuldigde contributie (inclusief eventuele opslag kantinedienst) automatisch af te schrijven van uw bank- of girorekening. 

Na aanmelding duurt het een paar weken totdat het KNLTB-ledenpasje gereed is. Deze pas hebben leden nodig om op het tennispark te kunnen spelen. Het is daarom mogelijk om alvast een tijdelijke pas aan te vragen bij de ledenadministratie (borg € 20,-). Dit kunt u aangeven op het aanmeldformulier. Met de tijdelijke pas kunt u alvast tennissen op ons park, in afwachting van uw persoonlijke KNLTB-ledenpas.

Zowel de officiële ledenpas als de tijdelijke ledenpas voor nieuwe leden worden per post naar het opgegeven huisadres verstuurd.

Speelmogelijkheden tijdens het tennisseizoen (1 april tot 1 november)

Op de banen van ons tennispark kan tijdens het tennisseizoen gespeeld worden vanaf 8.00 uur tot zonsondergang. Op de banen 1 t/m 4 kan met verlichting gespeeld worden tot 23.00 uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als men zelf geen elektronische sleutel bezit, kan men alleen terecht om te spelen als de groundsman aanwezig is (vanaf 8.00 uur) en/of als er kantinedienst is ('s avonds vanaf 19.00 uur). Zie verder onder punt 5 voor het verkrijgen van een elektronische sleutel. 
Om te kunnen spelen moet altijd met een geldig bondspasje van de KNLTB of een voorlopig ledenpasje van onze club worden gereserveerd op het digitale afhangbord. Er kan zo steeds voor 45 minuten (enkelspel) of 60 minuten (dubbelspel) speeltijd worden gereserveerd.ook is er een mogelijkheid om met de KNLTB ClubApp van huis uit banen te reserveren, Dit is mogelijk voor de banen 3, 6 en 7.Dit is mogelijk voor Max een dag vooruit. Naast het digitaal afhangbord hangt het baan- en afschrijf reglement, waarin nadere regels zijn opgenomen. Daarin staat o.a. ook aangegeven bij welke gelegenheden en op welke tijdstippen er (een aantal) banen gereserveerd zijn voor bepaalde evenementen, training, competities e.d. Zie hiervoor de website. 
Tijdens het tennisseizoen is er elke dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur en elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur tossen op een aantal banen. Hierbij worden de aanwezige spelers willekeurig ingedeeld. Iedereen kan meedoen aan het tossen en het is speciaal geschikt voor nieuwe leden om kennis te maken met andere leden. Op zondagmorgen vanaf 10.00 uur is er een speciale toss voor nieuwe leden op baan 7. Er worden ook diverse interne competities georganiseerd, waarvoor men kan inschrijven. Daarnaast kunnen de dames op dinsdagochtend tijdens het tennisseizoen traditioneel terecht voor de toss of een onderlinge dubbelcompetitie. Voor de heren met veel vrije tijd bestaat iets dergelijks op donderdagmiddagen vanaf 13.15 uur. Verder worden er clubkampioenschappen georganiseerd (enkel en dubbel). De TC van DOS organiseert jaarlijks ook een Open DOS Toernooi. Daarnaast zijn er nog diverse gezelligheidstoernooien (Openingstoernooi, Senior 50+ toernooi, Open DOS dubbeltoernooi, Stamppottoernooi, e.d.).

Speelmogelijkheden buiten het tennisseizoen (1 november – 1 april)

Tot de eerste nachtvorst kan er op alle gravelbanen nog gespeeld worden. Na de eerste nachtvorst worden de gravelbanen gesloten en de netten verwijderd. Op de Canada Tenn banen kan in principe het hele jaar door gespeeld worden, behalve bij opdooi in de winter, omdat dan de banen zacht worden. Ze moeten dan eerst weer gewalst worden. Als de winterbanen i.v.m. opdooi niet bespeeld kunnen worden, gaan de netten naar beneden. Via de KNLTB ClubApp worden de leden hiervan op de hoogte gesteld. Men kan ook de website (www.ltcdos.nl) raadplegen over de bespeelbaarheid van de winterbanen. 
Buiten het tennisseizoen dient men in het bezit te zijn van een eigen elektronische sleutel, die voor € 15 (waarvan € 10 borg) kan worden aangeschaft bij de voorzitter van de onderhoudscommissie, dhr. G.Wittens (Rietkraag 55, Vlissingen; tel. 0617455431). Op deze website is een digitaal aanvraagformulier voor een elektronische sleutel te vinden onder de knop "Contact". Met deze sleutel heeft men toegang tot het tennispark, het parkeerterrein en tot de toiletten en kleedkamers, alsmede tot de schakelaars voor de verlichting van baan 1 t/m 4.

Kantine, kantinedienst e.a. vrijwilligerswerk

De kantine in het clubhuis is tijdens het tennisseizoen in principe dagelijks geopend vanaf 8.00 uur. 's Morgens wordt de kantine meestal beheerd door de groundsman, maar op woensdagen en ’s avonds (vanaf 19.00 uur) en in de weekeinden door leden die kantinedienst doen. In de weekeinden is de kantine ’s avonds meestal gesloten. 
In onze vereniging is het vanzelfsprekend dat elk seniorlid zich ten minste twee avonden of twee dagdelen per jaar beschikbaar stelt voor een kantinedienst of ander vrijwilligerswerk ten behoeve van de club. Hiervoor wordt per jaar een opslag van € 50 bovenop het contributie bedrag in rekening gebracht, dat men terug ontvangt. 

Het eerste jaar is men niet verplicht om kantinedienst of andere werkzaamheden te verrichten.
Na het verrichten van de kantinediensten of het andere vrijwilligerswerk. Geen kantinedienst draaien kost dus € 50. Leden die een extra kantinedienst verrichten, ontvangen daarvoor € 25. Inschrijven voor een kantinedienst kan digitaal via deze website of makkelijker met de KNLTB ClubApp.

 

 

Communicatie met de leden

Om de leden te informeren over het komende tennisseizoen en alle activiteiten, wordt op de site en in de KNLTB ClubApp  alle benodigde informatie over competities, toernooien, trainingen, clubkampioenschappen en andere evenementen. Verder vindt u op de site het actuele baan- en afschrijf reglement. Tenslotte staat op de site ook de samenstelling van het bestuur en de diverse commissies die de club rijk is, zoals de Technische Commissie, de Onderhoudscommissie, de Jeugdcommissie en de Bar- en activiteiten- commissie. Op de KNLTB ClubApp staat alle informatie, ook voor alle competitie en leden. Indien nodig worden de leden via korte mails (Nieuwsflitsen) op de hoogte gesteld van bepaalde zaken. Tenminste een maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, waarop de leden hun inbreng kunnen hebben in het beleid van de club en de verkiezing van bestuurs- en commissieleden.

Lessen en training

Alleen leden van LTC DOS kunnen op onze banen lessen volgen of trainen bij de Tennisschool (TOZ/Smash-it). Belangstellenden kunnen contact opnemen met de hoofdtrainer van TOZ (tel. 0612122201) of zich aanmelden voor tennislessen via de website van TOZ: www.tennisorganisatiezuidwest.nl

Nadere informatie

Als u nog vragen hebt m.b.t. LTC DOS, dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of commissieleden.

Naar het contact formulier