Bestuur & commissies

Het bestuur van LTC DOS bestaat uit zeven tot negen leden die in principe (telkens) voor een periode van drie jaar gekozen zijn door de Algemene Ledenvergadering. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester, maken de voorzitters van de belangrijkste commissies van de vereniging deel uit van het bestuur. De leden van de diverse commissies worden jaarlijks benoemd door de ALV.

Samenstelling bestuur LTC DOS

Barcommissie

 • Voorzitter: André Trapman
 • Brigiet Stellaard
 • Adri Moggreé

barcommissie@ltcdos.nl

  Onderhoudscommissie

  • Voorzitter: Gerrit Wittens
  • Bram v. Rosevelt
  • Rinus Davidse
  • Jan Drijver
  • Jack Schipper
  • Joop Jimmink
  • Nebojsa Ilic

  onderhoud@ltcdos.nl

   Jeugdcommissie

   • Vacature

   jeugdcommissie@ltcdos.nl

    Technische Commissie

    • Voorzitter: Etienne Veldhuis
    • VCL Districtscompetitie; Michiel van Wijnen en Nolan Wanjon
    • Voorzitter Open Dos Toernooi: Jeroen Sakko
    • Adv. lid: Luc Govers (TOZ) technischecommissie@ltcdos.nl

    Activiteitencommissie

    • Voorzitter: Marileen van Wijnen
    • Kim van Limbergen  
    • Emiel Duit
    • Karin Wittens

    activiteitencommissie@ltcdos.nl

    Bridge

    Frans v.d. Bemd, bemd38@zeelandnet.nl
     

    Jeu de boules

    Ferdi Dobbelaer, dobbelaers@gmail.com

    VVT-competitie

    Wietse v.d. Werf, awvdwerf@zeelandnet.nl

    Sponsoring

    Gerrit Wittens, onderhoud@ltcdos.nl
     

    Ledenadministratie

    Herman van Hoeve, ledenadministratie@ltcdos.nl