Bestuur & commissies

Het bestuur van LTC DOS bestaat uit zeven tot negen leden die in principe (telkens) voor een periode van drie jaar gekozen zijn door de Algemene Ledenvergadering. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester, maken de voorzitters van de belangrijkste commissies van de vereniging deel uit van het bestuur. De leden van de diverse commissies worden jaarlijks benoemd door de ALV.

Samenstelling bestuur LTC DOS

Barcommissie

 • Voorzitter: André Trapman
 • Brigiet Stellaard
 • Jeroen Versteeg
 • Evy van der Wees

barcommissie@ltcdos.nl

  Onderhoudscommissie

  • Voorzitter: Gerrit Wittens (vacature)
  • Bram v. Rosevelt
  • Rinus Davidse
  • Jan Drijver
  • Jack Schipper
  • Joop Jimmink
  • Nebojsa Ilic

  onderhoud@ltcdos.nl

   Jeugdcommissie

   • Vacature

   jeugdcommissie@ltcdos.nl

    Technische Commissie

    • Voorzitters en VCL Districtscompetitie; Michiel van Wijnen en Nolan Wanjon technischecommissie@ltcdos.nl
    • Voorzitter Open Dos Toernooi: Jeroen Sakko
    • Adv. lid: Luc Govers (TOZ) 

    Activiteitencommissie

    • Voorzitter: Marileen van Wijnen
    • Kim van Limbergen  
    • Karin Wittens

    activiteiten@ltcdos.nl

    Bridge

    Frans v.d. Bemd, bemd38@zeelandnet.nl
     

    Jeu de boules

    Ferdi Dobbelaer, dobbelaers@gmail.com

    VVT-competitie

    Wietse v.d. Werf, awvdwerf@zeelandnet.nl

    Sponsoring

    Gerrit Wittens, onderhoud@ltcdos.nl
     

    Ledenadministratie

    Herman van Hoeve, ledenadministratie@ltcdos.nl