Bestuur & commissies

Het bestuur van LTC DOS bestaat uit zeven tot negen leden die in principe (telkens) voor een periode van drie jaar gekozen zijn door de Algemene Ledenvergadering. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester, maken de voorzitters van de belangrijkste commissies van de vereniging deel uit van het bestuur. De leden van de diverse commissies worden jaarlijks benoemd door de ALV.

Samenstelling bestuur LTC DOS

Bar- en activiteitencommissie

 • Voorzitters: Jeroen Versteeg en Marileen van Wijnen
 • Kyra Wagemakers
 • Karin Wittens
 • Evy van der Wees
 • André Trapman

barcommissie@ltcdos.nl

activiteiten@ltcdos.nl

  Onderhoudscommissie

  • Voorzitter: (vacature)
  • Rinus Davidse
  • Jack Schipper
  • Joop Jimmink

  onderhoud@ltcdos.nl

   Jeugdcommissie

   • Vacature

   jeugdcommissie@ltcdos.nl

    Technische Commissie

    • Voorzitters en VCL Districtscompetitie; Michiel van Wijnen en Nolan Wanjon technischecommissie@ltcdos.nl
    • Voorzitter Open Dos Toernooi: Jeroen Sakko
    • Adv. lid: Luc Govers (TOZ) 

    Jeu de boules

    Ferdi Dobbelaer, dobbelaers@gmail.com

    VVT-competitie

    Wietse v.d. Werf, awvdwerf@zeelandnet.nl

    Sponsoring

    vacature
     

    Ledenadministratie

    Gerbrande van Laar

    ledenadministratie@ltcdos.nl