Bestuur & commissies

Het bestuur van LTC DOS bestaat uit zeven tot negen leden die in principe (telkens) voor een periode van drie jaar gekozen zijn door de Algemene Ledenvergadering. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester, maken de voorzitters van de belangrijkste commissies van de vereniging deel uit van het bestuur. De leden van de diverse commissies worden jaarlijks benoemd door de ALV.

Samenstelling bestuur LTC DOS

Barcommissie

 • Voorzitters: Evy van der Wees
 • Brigiet Stellaard
 • Adri Moggreé

barcommissie@ltcdos.nl

  Onderhoudscommissie

  • Voorzitter: Gerrit Wittens
  • Bram v. Rosevelt
  • Rinus Davidse
  • Jan Drijver
  • Jack Schipper
  • Joop Jimmink
  • Nebojsa Ilic

  onderhoud@ltcdos.nl

   Jeugdcommissie

   • Vacature

   jeugdcommissie@ltcdos.nl

    Technische Commissie

    • Voorzitter: Etienne Veldhuis
    • VCL Districtscompetitie; Michiel van Wijnen en Nolan Wanjon
    • Vacature (Open Dos Toernooi)
    • Vacature (Open DOS Toernooi)
    • Adv. lid: Luc Govers (TOZ) 

    technischecommissie@ltcdos.nl

     Activiteitencommissie

     • Voorzitter: Marileen van Wijnen
     • Kim van Limbergen  
     • Emiel Duit
     • Karin Wittens

     activiteitencommissie@ltcdos.nl

     Bridge

     Frans v.d. Bemd, bemd38@zeelandnet.nl
      

     Jeu de boules

     Ferdi Dobbelaer, dobbelaers@gmail.com

     VVT-competitie

     Wietse v.d. Werf, awvdwerf@zeelandnet.nl

     Sponsoring

     Gerrit Wittens, onderhoud@ltcdos.nl
      

     Ledenadministratie

     Herman van Hoeve, ledenadministratie@ltcdos.nl