Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap van LTC DOS kan worden opgezegd m.i.v. een nieuw kalenderjaar. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is wel mogelijk, maar leidt niet het restitueren van reeds betaalde contributie en/of bardienstbijdrage. 

Het lidmaatschap dient (per brief, mail of via het formulier hieronder) voor 1 januari te worden opgezegd bij de ledenadministrateur van LTC DOS.

Bij (te late) opzegging van het lidmaatschap in de maand januari worden de reeds gemaakte kosten ten bedrage van € 25 (voor contributie KNLTB, bondspasje en administratiekosten) in rekening gebracht. Wie op of na 1 februari het lidmaatschap opzegt is de volledige contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

Niet-spelend lidmaatschap

Het is mogelijk om voor 1 februari het lidmaatschap voor het lopende jaar tot wederopzegging om te zetten in een (tijdelijk) niet-spelend lidmaatschap, bijv. ingeval van een langdurige blessure of een zwangerschap. De kosten hiervan bedragen € 27,50 per jaar. Deze omzetting is niet mogelijk met terugwerkende kracht en dus uitsluitend vooraf aan te geven bij de ledenadministrateur (adres: zie boven).

Opzeggen per e-mail of brief

Dhr. H. v. Hoeve 
Noorderbaan 26 
4386 CA Vlissingen. 
Mailadres: hvanhoeve@zeelandnet.nl

Je kan je lidmaatschap ook direct opzeggen via het formulier hieronder.

Lidmaatschap opzeggen

Formaat: dd-mm-jjjj