Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap van LTC DOS kan worden opgezegd met ingang van een nieuw kalenderjaar. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is wel mogelijk, maar leidt niet tot het restitueren van reeds betaalde contributie en/of bardienstbijdrage. 

Het lidmaatschap kan alleen per e-mail of via het formulier hieronder voor 1 januari worden opgezegd bij de ledenadministratie van LTC DOS.

Bij (te late) opzegging van het lidmaatschap in de maand januari van het speeljaar worden de reeds gemaakte kosten ten bedrage van € 25 (voor contributie KNLTB, bondspasje en administratiekosten) in rekening gebracht. Wie op of na 1 februari het lidmaatschap opzegt is de volledige contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

Niet-spelend lidmaatschap

Het is mogelijk om voor 1 februari het lidmaatschap voor het lopende jaar tot wederopzegging om te zetten in een (tijdelijk) niet-spelend lidmaatschap, bijv. ingeval van een langdurige blessure of een zwangerschap. De kosten hiervan bedragen € 27,50 per jaar. Deze omzetting is niet mogelijk met terugwerkende kracht en dus uitsluitend vooraf aan te geven bij de ledenadministrateur (adres: zie boven).

Je kan je lidmaatschap direct opzeggen via het formulier hieronder.

Lidmaatschap opzeggen

Formaat: dd-mm-jjjj