Lid worden

Afdrukken

Vul het inschrijfformulier in en word direct lid van LTC DOS! Meer informatie over de verschillende lidmaatschappen vindt u hier.

Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van al het nieuws over L.T.C. DOS.

Betaling

Bij toestaan van automatische incasso door LTC DOS geldt een korting van € 2,- (senioren) of € 1,- (junioren) per jaar.

Als u gebruik wilt maken van automatische machtiging dient u het IBAN-rekeningnummer op te geven.

Indien geen toestemming wordt verleend tot automatische incasso, verklaart bovengenoemde dat hij / zij de verschuldigde contributie en het entreegeld gestort heeft op rekeningnummer IBAN.NL74RABO030.38.91.963 ten name van Ledenadministratie LTC DOS. Hij /zij is er van op de hoogte dat het aanmeldingsformulier pas in behandeling wordt genomen door de ledenadministrateur na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Let op: zonder (voorlopig) ledenpasje kunt u nog niet tennissen op de banen van DOS. Tip: vraag een voorlopig ledenpasje altijd aan als u op korte termijn wil spelen. Het duurt soms enige tijd voor uw definitieve pas is aangemaakt.

LET OP: Minimum resolutie 300x400 pixels!
De pasfoto is nodig voor de bondspas, u kunt deze hier uploaden of u kunt deze opsturen naar Ledenadministratie LTC DOS, Noorderbaan 26, 4386 CA te Vlissingen.

Voorwaarden

Hij / zij is er van op de hoogte dat het bij LTC DOS vanzelfsprekend is dat de seniorleden tenminste 2x per jaar een kantinedienst verrichten gedurende een dagdeel of een avond. Hiervoor wordt per jaar een kantinedienstopslag van € 40,- betaald. Na de vervulling van elke kantinedienst wordt € 20,- teruggestort door de penningmeester. Ook een extra kantinedienst levert € 20,- op. Nieuwe leden zijn het eerste jaar vrijgesteld van kantinedienst.

Hij / zij is er ook van op de hoogte dat een eventuele opzegging van het lidmaatschap voor het komende jaar altijd voor 1 januari moet plaats vinden.

Design & code: Mark Wittens